Pravila nagradne igre »Zivabowl novost«

1. člen

Po teh pravilih prireja Zivabowl, Živa Pogačnik s.p. (v nadaljevanju: Organizator) na področju Republike Slovenije nagradno igro v promocijske namene z naslovom “Zivabowl novost” (v nadaljevanju: nagradna igra).

2. člen

Nagradna igra bo potekala na Facebook strani @zivabowl, ki je dostopna na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/zivabowl (v nadaljevanju Facebook stran Zivabowl). Nagradna igra bo potekala od sobote, 29.6.. . 2021, do vključno ponedeljka, 30.6...2021. V nagradni igri je možno sodelovati do vključno 30.6..2021 do 22:00.

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, uporabniki družabnega omrežja Facebook.

4. člen

Način sodelovanja v nagradni igri: organizator bo v času trajanja nagradne igre (2 dni) objavil 1 vprašanje ali nalogo. Vprašanja so povezana z izdelki Zivabowl, ki se nahajajo v megamarketih Interspar po Sloveniji, ali na spletni strani www.zivabowl.com.

Naloga sodelujočega je, da odgovori na nagradno vprašanje v komentarju na objavo nagradne igre ali da opravi nagradno nalogo (Pri žrebu bodo upoštevani vsi komentarji, ki so bili objavljeni med 29.6.. in 30.6...2021 do 21:00).

Nakup izdelkov Zivabowl ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. člen

Nagradni sklad vsebuje:

  • 2 x 5 Zivabowl obrokov vrečko v skupni vrednosti 31,9 EUR.

Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Vsak sodelujoči lahko sodeluje večkrat, vendar lahko v času trajanja nagradne igre osvoji največ eno nagrado.

6. člen

Žrebanje nagrajenca bo potekalo 12 ur po zaključku nagradne igre z dnem 1.7..2021. Nagradno žrebanje bo izvajal organizator nagradne akcije z naključnim računalniškim žrebom na sedežu svoje družbe. V žrebu bodo sodelovali vsi odgovori oz. komentarji, ki so bili objavljeni pod sliko na Facebook profilu.

Organizator si pridržuje pravico, da komentarje, ki so žaljivi ali na kakršenkoli drug način neprimerni, odstrani.

7. člen

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Zivabowl naslednji dan od zaključka nagradne igre (1.7..2021).

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator nagradne igre objavi njegovo ime in priimek, ali uporabniško ime, na Facebook strani Zivabowl, če bo udeleženec prejemnik katerekoli nagrade.

Nagrajenec bo pozvan, da v roku 7 dni pošlje podatke za dostavo nagrade v zasebnem sporočilu na Facebook strani Zivabowl. Nagrajenec, ki ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade.

8. člen

Za namen izvedbe nagradne igre bo organizator nagradne igre Zivabowl od nagrajencev zahteval podatke kot so – ime, priimek, naslov in email za namen obveščanja nagrajenca o nagradi in postopku prevzema nagrade. Vlogo upravljavca osebnih podatkov prevzema Zivabowl.

Podatki se bodo hranili eno (1) leto v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ZVOP-1 in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo zgolj v namen te nagradne igre, zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od Zivabowl, Živa Pogačnik s.p., Triglavska ulica 22 (upravljavec) kadarkoli zahteva:

Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

Popravek napačnih osebnih podatkov.

Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z

oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Z sodelovanjem v nagradni udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@zivabowl.com.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Zivabowl, Živa Pogačnik s.p., Triglavska ulica 22, 1000 Ljubljana.

9. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali

vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na Facebook strani Zivabowl, ki je dostopna na povezavi: https://www.facebook.com/zivabowl.

10. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na

elektronski naslov info@zivabowl.com.

11. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Pravila pričnejo veljati od 29.6...2021 dalje.

Ljubljana, 29.6.2021

Zivabowl, Živa Pogačnik s.p.